Doen!   Ervaren!  Leren!

Pony Power voor Kids is een unieke sociale vaardigheidscursus voor kinderen van 7-11 jaar. De lesmethode is gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het ondersteunen van emotionele groei.

Voor de oudere kinderen vanaf 11-12 jaar, hebben we  Paardenkracht voor Pubers

Het jonge schoolgaande kind ontwikkelt zich in rap tempo. Het schoolsysteem, de omgeving en de maatschappij leggen al een flinke druk op het kind. We zien een steeds grotere behoefte ontstaan aan extra begeleiding, naast het reguliere aanbod, voor kinderen in deze leeftijdsgroep.

De lessen zijn praktijkgericht, educatief en speels mét pony’s, waardoor een dynamische leeromgeving gecreëerd wordt. Leren van en met elkaar en de pony’s. Letterlijk in beweging komen, zelf doen, zelf ervaren en zelf leren.

Er wordt in 5 lessen gewerkt aan de volgende thema’s:
Zelfvertrouwen
Weerbaarheid
Omgaan met emoties
Opkomen voor jezelf
Samenwerken
Balans

De Pony’s
Er is bewust gekozen voor een cursus mét pony’s. Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat kinderen in de nabijheid van dieren veiligheid en vertrouwen ervaren, dit zorgt voor emotionele balans. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld, en mogen geheel zichzelf zijn.

Het samenzijn met de pony’s versterkt het positieve zelfbeeld en geeft een kind veel zelfvertrouwen. Door het aanraken en knuffelen van de pony wordt er een ‘positief’ stofje aangemaakt in de hersenen (oxytocine) van het kind, waardoor het kind zijn/haar zorgen even kan vergeten.

Daarnaast leert het kind ook over gedragsvaardigheden. De pony spiegelt het kind, en reageert op zijn/haar gedrag. Hierdoor krijgen kinderen inzicht in hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. Ze leren zich snel aanpassen doordat ze dit direct in de praktijk met de pony oefenen. Deze directe feedback zorgt voor essentiële leermomenten tijdens de lessen.
Er wordt tijdens de cursus niet paardgereden, alle oefeningen worden vanaf de grond verricht.

De cursus wordt door ouders hoog gewaardeerd en gezien als waardevol.

De coaches                                                                                                                                                              De cursus wordt gegeven door Natascha Steegh en Anke Giesberts. Natascha is eigenaar van Kadanz en Anke is werkzaam bij Boei Limburg als kindercoach/speltherapeut. Daarbij heeft ze ervaring met paarden en is ze een enthousiaste recreatieve ruiter.

Wij houden informatiebijeenkomsten om de coaches en pony’s te leren kennen en aanvullende uitleg te ontvangen over de cursus. Deze zullen nu niet in groepsbijeenkomsten maar individueel worden aangeboden.

Meld je aan voor de cursus:    Aanmelden Ponypower voor Kids

U kunt voor vragen ook contact opnemen via kadanzcoaching@gmail.com   of 06-29370760
Voor meer foto’s en actuele informatie kunt u ook op  Facebook Kadanz kijken.