De VertrekTraining.

Wanneer er zorgen zijn op meerdere gebieden, zoals geen of beperkte toegang tot school of werk,  weinig sociaal netwerk, gedragsproblemen, financiële problemen, negatief zelfbeeld, kan een VT-traject worden ingezet. Er wordt actief en creatief gewerkt  om duidelijk te krijgen wat een jongere wil en kan, om dit vervolgens samen stap voor stap in beweging te zetten. Na 3 maanden moet er duidelijkheid zijn en concrete stappen gezet zijn op 5 gebieden:

  1. Het vinden van een eigen woonplek,
  2. Het houden van een daginvulling school/werk
  3. Een balans in uitkomsten en uitgaven
  4. Een ondersteunend sociaal netwerk
  5.  Welzijn en gezondheid zijn in balans

Tijdens de VertrekTraining wordt vooral gekeken naar krachten, kwaliteiten en wensen van de jongere zelf. Daarbij worden allerlei middelen ingezet die jongeren zelf aan het denken zet. Ze worden uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met hun eigen doelen. Het is actief, out-reachend en netwerkgericht. Er wordt ook goed in kaart gebracht welke personen belangrijk zijn voor de jongere en deze personen worden betrokken bij het traject.

Een traject duurt 3-4 maanden en is intensief. Minimaal 1-2 keer per week. Er is na het traject contact met de jongere na 3, 6 en 12 maanden.

Jongeren die op 1 of meerdere gebieden vragen hebben of kunnen we ook een aangepast traject aanbieden in tijd en uren.
Bij vragen kunt u altijd contact opnemen: vraag aan Kadanz

Wanneer u meer informatie wil over het inkopen van de  training voor (jeugd)hulpverleners. De training is een door het NJI erkende interventie en gericht op het bereiken van, werken met en motiveren van jongeren op weg naar zelfstandigheid.
Van Montfoort, De VertrekTraining