De coaching is bedoeld om jou weer in je kracht te zetten!

Hoe ziet een coaching eruit? Wat kun je verwachten?                                                                                             In de afspraken werken we op een actieve manier binnen en buiten in bijzijn van de dieren. In het werken met jongeren gebruiken we elementen uit de methode van de VertrekTraining (VT). Bij deze methode wordt vooral gekeken naar je kwaliteiten en wensen. Daarbij worden allerlei middelen ingezet die jezelf aan het denken zet. Je wordt uitgedaagd om zelf aan de slag te gaan met wat jíj belangrijk vindt.

Een coaching duurt gemiddeld 1 tot anderhalf uur en begint met een kort voorgesprek. In het voorgesprek komt een thema of vraag waarmee verder gewerkt gaat worden.

Vervolgens gaan we aan de slag. Het is niet nodig om ervaring met paarden of andere dieren te hebben. Er wordt ook niet gereden op een paard. De coaching gebeurt in de regel vanaf de grond. De paarden zijn vrij om wel of niet mee te doen. Er kan ook een opdracht gegeven worden om samen iets te doen.  Zo zal ik goed van te voren inschatten of de opdracht voor het desbetreffende paard goed is om in deel te nemen op dat moment. Op deze manier kan elk paard op zijn eigen manier reageren omdat dat in zijn natuur zit!  Het is wetenschappelijk bewezen dat door het samenzijn en aanraken van een dier een  ‘positief’ stofje wordt aangemaakt. Het samenzijn met de dieren versterkt het positieve zelfbeeld en geeft zelfvertrouwen. Daarbij geeft een paard feedback op gedrag en gevoel. Je kan direct voelen en ervaren wat wel en niet werkt. Dit vertalen we dan samen naar de omgeving waarin je leeft, zoals  je school, werk en/of  thuis.

Een individueel traject begint met een vrijblijvend kennismaking.

Daarna maken we in onderling overleg een werkplan, waarin de doelen en afspraken staan. Een jongere kan een andere hulpvraag hebben als de ouders. Ik werk in eerste instantie met de vraag van de jongere.
De coaching bestaat uit blokken van 4 afspraken, daarna volgt een evaluatiemoment. Het is altijd mogelijk om hier flexibel en op vraag mee om te gaan.

Er wordt gewerkt met een eigen werkmap. Deze is van  jou zelf. Een afspraak wordt afgerond door een nagesprek en/of werken in de werkmap.