U kunt contact opnemen voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Daarna maken we in onderling overleg een werkplan.
De coachings bestaan uit blokken van 4 afspraken. Het is altijd mogelijk om hier flexibel en op vraag mee om te gaan. Een afspraak duurt 1-1,5 uur. We gebruiken een werkmap, zodat u thuis ook betrokken kunt blijven bij het leerproces van uw kind.

Leren is leuk!

We gaan op een actieve en speelse manier, in het bijzijn van 1 of meerdere van onze dieren aan de slag. Het is voornamelijk buiten, dus goed schoeisel en kleding is wenselijk. Het is niet nodig om ervaring met paarden te hebben. Er wordt ook niet gereden op een paard, de coaching gebeurt in de regel vanaf de grond. De dieren zijn vrij om wel of niet mee te doen.
Bij heel slecht weer kunnen we ook gebruik maken van een binnenruimte.

Daarbij werk ik samen met zowel het kind als de ouders, zodat geleerde inzichten en vaardigheden van hun kind beter beklijven.