De pubertijd is een periode tussen de kinderjaren en de volwassenheid. In deze periode veranderd er veel bij een kind.

In deze turbulente periode van de ontwikkeling kunnen er  vragen of zorgen ontstaan over:

  • Onzekerheid, weinig zelfvertrouwen
  • (faal)angst
  • moeite met school, onduidelijkheid over welke schoolkeuze/studierichting
  • piekeren
  • negatief zelfbeeld
  • Autoriteitsproblemen
  • Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning bij de overgang van de basisschool naar de middelbare school.
  • Wordt uw kind uit het niets boos?

Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen voor een intakegesprek. U kunt ook een aanvraag doen voor  advies.

Kadanz is gespecialiseerd in het werken met jongeren op die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen op school of werk. Er wordt gewerkt met hun  toekomstwensen, eigen kwaliteiten en eventuele belemmeringen. Er ontstaat een toekomstbeeld waar samen stap voor stap aan gewerkt wordt. Ook wordt hierbij het netwerk actief betrokken, zoals ouders en school.

Zijn er zorgen op meerdere gebieden kan een intensief traject passend zijn: https://www.kadanzcoaching.nl/jongeren/vertrektraining/